پتمانیک

معماری بازتابی

پتمانیک

معماری بازتابی

فصل مشترک معماری و روانشناسی
بایگانی
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
۰۶ دی ۹۸ ، ۲۲:۱۵

پتمانیک

معماری بازتابی سبکی از معماری است که بر روی ابعاد و جنبه‌های اثرگذاری تعاملی فرد با فرم و فضا و بازتاب اثرات فرم و فضا در فرد تمرکز دارد